จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)