เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์“ปั่นปั่นปั่น.. ประสานใจเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10" ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 05.30 น.เป็นต้นไป และออกสตาร์ทปั่นเวลา 06.30 น. ระยะทางไปกลับประมาณ 60 กิโลเมตร ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยมาลงทะเบียนหน้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดกิจกรรม ***เทศบาลนครนครสวรรค์ รณรงค์การใช้จักรยาน เพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน**

ประกาศ วันที่ :18 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์