เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความรู้จักโครงการใหม่แกะกล่อง ที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินคืนในรูปแบบ e-Voucher สำหรับค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ที่ผู้รับสิทธิได้ชำระให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัดวงเงินใช้จ่ายจริงไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อนำยอดจ่ายจริงมาคำนวณสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน วิธีการใช้จ่ายจะดำเนินการผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่จะต้องเติมเงินก่อนเพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และระบบจะให้คืน เป็น e-Voucher ใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ คุณสมบัติ ผู้ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือมีสัญชาติไทยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้รับสิทธิในโครงการอื่น ดังนี้ • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ • ไม่ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันถุงเงินได้เลย ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการใด ๆ ของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122

ประกาศ วันที่ :24 มิถุนายน 2564
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์