เทศบาลนครนครสวรรค์

จดหมายข่าว

เรื่อง : ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะในปี พ.ศ.2564
เอกสารแนบ :20210506_131305.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :06 พฤษภาคม 2564