เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรื่อง : จ้างจัดทำซุ้มปล่อยตัวนักกีฬา โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : ดาวโหลด
ข้อมูล ณ วันที่ :25 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ