เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการจัดซื้อวัสดุวัสดุประกอบการเรียนการสอน วัสดุฝึกการเรียนการสอน (ไอซีก๊อปปี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : ดาวโหลด
ข้อมูล ณ วันที่ :30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ