เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน กต ๒๘๒๑ จ.นครสวรรค์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :22 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ