เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ชุด สำนักคลัง
เอกสารแนบ : 20230526_160521.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :26 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ