เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : 20230525_162940.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :25 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ