เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : 20210730_162657.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ