เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : 20210730_155631.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ