เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศสำเนาใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : 20210729_162630.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :29 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ