เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ ๘ จำนวน ๓๒ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ : 20190722_161529.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :22 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ