เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : 20190722_135532.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :22 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ