เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศแจ้งประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เอกสารแนบ : 20230502_113010.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :02 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ