เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศขอความร่วมมือประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เอกสารแนบ : 20230501_110535.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :01 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ