เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เอกสารแนบ : 20230405_155358.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :05 เมษายน 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ