เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
เอกสารแนบ : 20210730_092512.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ