เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์
เอกสารแนบ : 20190618_100533.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :18 มิถุนายน 2562
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ