เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศทั่วไป

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนคนครสวรรค์
เอกสารแนบ : 20190606_095421.pdf ดาวโหลด
ประกาศ วันที่ :06 มิถุนายน 2562
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ